Privacy

Moms & babycare gevestigd aan de Akkerstraat 3b te Herpt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

contract gegevens:

Moms&babycare

Akkerstraat 3b

5255 AP Herpt

0655987263

info@momsbabycare.nl

www.momsbabycare.nl

Kamer van Koophandel: 55633315

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Moms & babycare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maat van onze diensten en /of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam

 • geslacht

 • geboortedatum

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • burgerservicenummer

 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijv door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • gezondheid

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@momsbabycare.nl

dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Moms & babycare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. het afhandelen van een betaling

 2. u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 3. om goederen en / of diensten bij u af te leveren

 4. de wettelijke verplichting naar de belastingdienst

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Moms & babycare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën.

 • Persoonsgegevens 5 jaar

 • personalia 5 jaar

 • adres 5 jaar

dit is in verband met de regels van de belastingdienst voor ondernemers

Delen van persoonsgegevens aan derden

Moms & babycare verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Moms & babycare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit kunt u zelf doen via uw persoonlijke instellingen van uw account.

Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand of schriftelijk naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/ opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@@momsbabycare.nl

Om er zeker van de zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan , vragen wij een kopie van uw identieteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en bsn nummer zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy.

Moms & babycare zal zo snel mogelijk , maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Moms & babycare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Moms & babycare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@momsbabycare.nl

Moms&babycare heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals Firewall en Virusscanner

 • TLS (voorheen SSL) wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u dien aan de adresbalk HTTPS en het hangslotje in de adresbalk.